Välkommen till NLmatte
- Gör dina val ⇨ Lägg till instruktion ⇨ Skapa övningsblad ⇨ Skriv ut -

Finns det fler uppgifter att träna på?


Ja! Här på NLmatte finns det fler matematikuppgifter att träna mera på.

 • Sidan är skapad för att ge elever en chans att få mer mängdträning i matematik och därmed uveckla sin procedurförmåga

 • Här på sidan skapar du unika övningsblad i matematik och mitt mål är att det ska vara enkelt, det ska gå fort, det ska vara stilrent.

 • Varje sida har också en qr-kod. Förslagsvis kan man skriva ut och laminera några exemplar och dela ut till elever istället för att skriva ut övningsblad.

 • Sidan är responsiv, tanken med det är att elever ska kunna surfa in på sidan med mobilen så fort de behöver några extra uppgifter att träna på. På mobilsidan kan samma val göras men endast ett fåtal uppgifter med facit skapas. Vill man träna mer trycker man bara på skapa så får man nya uppgifter

 • Jag lägger till nya områden allt eftersom, men kom gärna med förslag om det är något område som just du behöver övninsblad till. mail mig
Grundläggande Matematik 1 Matematik 2
 • Multiplikationstabell 1 - 12
 • Bråkräkning
  • Från bråk till decimal
  • Förlänga/förkorta bråk
  • Jämföra bråk
 • Bråkräkning
  • De fyra räknesätten
 • Aritmetik
  • Positiva & negativa heltal/decimaltal
   • De fyra räknesätten
  • Prioriteringsreglerna
 • Tal i kvadrat & kvadratrötter
 • Potenslagarna
 • Ekvationer
  • Ett steg
  • Två steg
  • Flera steg
 • Räta linjens ekvation
  • Bestäm k & m
  • Bestäm linjens ekvation
 • Ekvationssystem
  • Linjära
 • Identiteter
  • Konjugatregeln
  • Kvadreringsreglerna
 • Andragradsekvationer
  • kvadratrotsmetoden
  • Nollproduktsmetoden
  • PQ-form
  • Allmän form
 • Funktioner
  • Linjära funktioner
  • Andragradsfunktioner
  • Potensfunktioner
  • Exponentialfunktioner
Nyheter
10/11 Allmänt
Haft problem med att visa divisionstecknet på ipad och iphone. Detta är nu temporärt åtgärdat

9/11 Övningsblad: Grund - Aritmetik
Har omarbetat övningsbladet. Nu kan man välja heltal eller decimaltal. Väljer man decimaltal slumpas tal med 1 till 3 decimaler. Har också skärpt upp när man väljer att jobba med negativa tal. Väljer man negativa tal nu så blir andra termen alltid ett negativt tal, så subtraktion av negativa tal blir alltid just subraktion av negativt tal. Tidigare kunde det dyka upp subtraktion av ett positivt tal. Man kan nu också välja att jobba med tal i olika storleksintervall.

3/10 Övningsblad: Grund - Tal i kvadrat & kvadratrötter
Nu finns möjlighet att generera övningsblad för beräkning av tal i kvadrat samt beräkning av kvadratrötter. Man kan välja tre nivåer. Första nivån är helta 2 - 10 medan nivå två är heltal 11 - 20. På nivå tre kan eleverna öva beräkningar med decimaltal.

22/9 Övningslbad: Grund - Bråkträning
Har ändrat uppgifterna som handlar om att fökorta bråk. Nivå 2 är numera nivå 1. Tidigare blev alla svar på nivå 1 stambråk, så är det inte längre. Nivå 2 innebär nu att eleven själv ska förkorta bråket så långt det går.

16/5 Övningsblad: Grund - Bråkträning
Nu finns övningsblad för bråkträning. Här kan du skapa uppgifter där eleven får träna mera på att omvandla från bråkform till decimalform, på att förlänga och förkorta bråk samt på att jämföra bråk. Till varje uppgiftstyp finns två olika nivåer.

13/5 Övningsblad: Grund - Prioriteringsreglerna
Nu kan man skapa övningsblad för att träna mera på prioriteringsreglerna. Än så länge kan man välja positiva tal samt två olika nivåer. Nivå 1 innebär två räknesätt och max tre termer, medan nivå 2 innebär tre räknesätt och max 4 termer.

4/5 Övningsblad: Grund - Bråkräkning
Har lagt till möjligheten att välja samma nämnare eller olika nämnare

1/5 Övningsblad: Ma 2 - Funktioner
Nu finns möjlighet att skapa övningsblad med funktioner av typ linjär-, andragrads-, potens- och exponentialfunktion. Man kan öva på att beräkna funktionsvärde eller öva på att lösa ekvationer för respektive funktionstyp. Man kan såklart välja både och, och då få en salig mix av uppgifter att träna mera på.

25/4 Övningsblad: Ma 2 - Räta linjens ekvation
Har lagt till flera olika varianter av uppgifter. Väljer man exempelvis "bestäm k och m" så kommer uppgifter där man antingen ska identifiera k eller beräkna k med hjälp av två punkter. Har även lagt in så olika begrepp används för linjens lutning.

25/4 Övningsblad: Ma2 - Identiteter
Har justerat valen. Nu kan man välja identitet samt nivå. Nivå 1 är utan koefficient på variabelterm medan nivå 2 är med koefficient.

19/4 Övningsblad: Ma2 - Räta linjens ekvation
Har aktiverat valet "bestäm linjens ekvation". Sidan skapar uppgifter med två punkter och eleven ska utifrån dessa bestämma räta linjens ekvation på k-form. Valet "allmän form" går att kryssa i men har ingen funktion.

18/4 Övningsblad: Ma2 - Räta linjens ekvation
Nu kan man öva på att bestämma/beräkna k-värde och m-värde för räta linjer. Man kan dels välja att arbeta med räta linjer skriven på k-form och dels skriven på allmän form. Mer val kommer inom kort

8/4 Övningsblad: Ma2 - Andragradsekv
Har lagt till så man kan öva nollproduktsmetoden & kvadratrotsmetoden. Kom ihåg att man alltid kan göra ett eller flera val.

5/4 Övningsblad: Ma1 - Ekvationer
Nivå 3 har tillkommit vilket innebär att man nu kan träna mera på ekvationer med x i bägge led.

3/4 Övningsblad: Aritmetik
Nu går det skapa övningsblad för att träna mera på multiplikation och division med små och stora negativa tal.

1/4 Övningsblad: Aritmetik
Träna på addition och subtraktion av positiva eller negativa heltal. Kan även välja så du får uppgifter med små eller stora tal, alt en mix om bägge rutorna kryssas.
På gång
Grund
Håller på att jobba om övningsblad för aritmetik så möjlighet att välja decimaltal blir tillgängligt. Ska också ändra så man kan välj vilka talintervall man vill jobba med, ex 0 - 10 eller 0 - 100 osv.

Allmänt
Har inte hänt så mycket på sidan sedan i maj. Har i höst börjat på nytt arbete och mycket av min tid har gått dit. Ska fortsätta jobba och utveckla sidan, men takten är lite lägre. Kom gärna med tips och önskemål.

Allmänt
Bättre utskriftsfunktion & förändrad layout på utskrifter

Ma2
Omarbeta valen för räta linjen så att det blir tydligare vilken typ av uppgifter som skapas

Grund
bråk- & decimalform, procentform

Allmänt
Ny framsida

Ma2
Faktorisera uttryck

Ma2
Fler nivåer ekvationssystem

Grund
Enhetsomvanlda, vikt-längd-volym

Ma1
Förenkling av algebraiska uttryck i olika nivåer (en bit bort)

Skapa övningsblad inom följande områden

Grundläggande

 • Multiplikationstabell 1 - 12
 • Bråkräkning
  • Från bråk till decimal
  • Förlänga/förkorta bråk
  • Jämföra bråk
 • Bråkräkning
  • De fyra räknesätten
 • Aritmetik
  • Positiva & negativa heltal/decimaltal
   • De fyra räknesätten
  • Prioriteringsreglerna
 • Tal i kvadrat & kvadratrötter

Matematik 1

 • Potenslagarna
 • Ekvationer
  • Ett steg
  • Två steg
  • Flera steg

Matematik 2

 • Räta linjens ekvation
  • Bestäm k & m
  • Bestäm linjens ekvation
 • Ekvationssystem
  • Linjära
 • Identiteter
  • Konjugatregeln
  • Kvadreringsreglerna
 • Andragradsekvationer
  • kvadratrotsmetoden
  • Nollproduktsmetoden
  • PQ-form
  • Allmän form
 • Funktioner
  • Linjära funktioner
  • Andragradsfunktioner
  • Potensfunktioner
  • Exponentialfunktioner